Psychodiagnostika

Typologie Osobnosti GPOP (Golden Profiler Of Personality)

Chtěli byste lépe poznat vaše silné stránky, o které se v životě můžete opřít? Zažíváte někdy komunikační neshody a nevíte, z čeho pramení? Rádi byste lépe pochopili motivaci a jednání druhých lidí? Rozhodujete se o své kariéře, ale nevíte, na jakou byste se hodil/a?

GPOP je psychodiagnostická metoda, která mapuje 4 základní funkce a preference jedince:

1.

ENERGIE

Odkud čerpáme energii?
EXTRAVERZE vs. INTROVERZE

2.

VNÍMÁNÍ

Jak poznávám svět kolem sebe?
SMYSLY vs. INTUICE

3.

ROZHODOVÁNÍ

Jak se obvykle rozhodujeme?
MYŠLENÍ vs. CÍTĚNÍ

4.

ŽIVOTNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Jakým způsobem si uspořádáváme život?
Zaměření na USUZOVÁNÍ vs. VNÍMÁNÍ

 

Neexistuje zde dobrý nebo špatný výsledek. Každý typ má své výhody a nevýhody. Jde o vlastní sebepoznání a uvědomění si svých předností a oblastí pro rozvoj.

 • Lepší poznání sebe sama a druhých 
  • porozumění odlišnostem zejména v komunikaci (různé komunikační vzorce)
  • pochopení rozdílnosti jedinců, vnímání těchto rozdílů a jejich respektování
  • pomůže předcházet konfliktům nebo je efektivně řešit
  • zlepšuje mezilidské vztahy
 • Pro kariérové poradenství
  • volba studia
  • volba povolání
  • rozvoj současné kariéry
  • změna kariérního směru
 • celkem 116 otázek
 • online formou
 • dotazník je určen pro dospělou populaci starší 16 let
 • Kombinací těchto 8 preferencí vznikne 16 možných osobnostních typů. Nicméně to neznamená, že na světě je pouze 16 typů osobností. Každý jsme jedinečný, a i s tím GPOP počítá. 16 typů slouží pro naší základní orientaci a předpoklad, jak se většinou v daných situacích chováme. Nicméně nic nevypovídá o našich životních cílech a hodnotách a charakteru. 
 • abyste lépe porozuměli vašemu osobnostnímu typu, tak doporučuji interpretaci výsledků s certifikovaným konzultantem (jsem certifikovaná Testcenterm Hogrefe). Po přečtení výsledného reportu můžete mít pocit, že na vás vše nesedí, nebo naopak někteří jedinci mohou slepě věřit všem výsledkům a podle nich si organizovat svůj život. Je tedy velmi dobré, aby vám výsledky někdo rozklíčoval. Největší přidanou hodnotu má právě ona následná diskuse, přemýšlení nad jednotlivými výsledky, možnosti vysvětlení, proč tomu tak je. Navíc výsledky neberete jako definitivní, ale jako odrazový můstek pro začátek vašeho seberozvoje.
 • zlepšení týmové komunikace 
 • efektivnější řešení konfliktů 
 • zlepšení vztahů na pracovišti
 • koučink 
 • týmová dynamika
 • pomoc při sestavování týmů
 • při výběru zaměstnanců nedoporučuji tuto metodu výlučně využívat pro výběr zaměstnanců, spíše jen jako doplněk k dalším psychodiagnostickým metodám. GPOP neměří schopnosti člověka, ale to, jak člověk své schopnosti využívá.
 • rozvoj zaměstnanců
 •  
 • podrobný report popisující obecné zákonitosti vašeho typu osobnosti, dále obsahuje vaše individuální výsledky v rámci daného typu
 • online intepretace osobních výsledků certifikovanou osobou (jsem certifikovaná od Testcentra Hogrefe)
 •  
 • vychází z teorie C. G. Junga, ten předpokládal, že každý člověk je jedinečný a liší se od druhého. Přesto však v lidském chování lze najít určité podobné vzorce – funkce a preference, díky nimž můžeme druhé snáze pochopit a odhadnout jejich budoucí chování.
 • MBTI též vychází z jungovské teorie a využívá 16 osobnostních typů jako GPOP. Bohužel ale není validován a standardizován na českou populaci. 
 • GPOP, jež odvozuje svůj název od svého autora J. P. Goldena, je již validován a standardizován na českou populaci. Na rozdíl od MBTI navíc obsahuje škálu ZVLÁDÁNÍ STRESU
 •  
 • Lepší poznání sebe sama a druhých 
  • porozumění odlišnostem zejména v komunikaci (různé komunikační vzorce)
  • pochopení rozdílnosti jedinců, vnímání těchto rozdílů a jejich respektování
  • pomůže předcházet konfliktům nebo je efektivně řešit
  • zlepšuje mezilidské vztahy
 • Pro kariérové poradenství
  • volba studia
  • volba povolání
  • rozvoj současné kariéry
  • změna kariérního směru
 • zlepšení týmové komunikace 
 • efektivnější řešení konfliktů 
 • zlepšení vztahů na pracovišti
 • koučink 
 • týmová dynamika
 • pomoc při sestavování týmů
 • při výběru zaměstnanců nedoporučuji tuto metodu výlučně využívat pro výběr zaměstnanců, spíše jen jako doplněk k dalším psychodiagnostickým metodám. GPOP neměří schopnosti člověka, ale to, jak člověk své schopnosti využívá.
 • rozvoj zaměstnanců
 •  
 • celkem 116 otázek
 • online formou
 • dotazník je určen pro dospělou populaci starší 16 let
 • podrobný report popisující obecné zákonitosti vašeho typu osobnosti, dále obsahuje vaše individuální výsledky v rámci daného typu
 • online intepretace osobních výsledků certifikovanou osobou (jsem certifikovaná od Testcentra Hogrefe)
 •  
 • Kombinací těchto 8 preferencí vznikne 16 možných osobnostních typů. Nicméně to neznamená, že na světě je pouze 16 typů osobností. Každý jsme jedinečný, a i s tím GPOP počítá. 16 typů slouží pro naší základní orientaci a předpoklad, jak se většinou v daných situacích chováme. Nicméně nic nevypovídá o našich životních cílech a hodnotách a charakteru. 
 • abyste lépe porozuměli vašemu osobnostnímu typu, tak doporučuji interpretaci výsledků s certifikovaným konzultantem (jsem certifikovaná Testcenterm Hogrefe). Po přečtení výsledného reportu můžete mít pocit, že na vás vše nesedí, nebo naopak někteří jedinci mohou slepě věřit všem výsledkům a podle nich si organizovat svůj život. Je tedy velmi dobré, aby vám výsledky někdo rozklíčoval. Největší přidanou hodnotu má právě ona následná diskuse, přemýšlení nad jednotlivými výsledky, možnosti vysvětlení, proč tomu tak je. Navíc výsledky neberete jako definitivní, ale jako odrazový můstek pro začátek vašeho seberozvoje.
 • vychází z teorie C. G. Junga, ten předpokládal, že každý člověk je jedinečný a liší se od druhého. Přesto však v lidském chování lze najít určité podobné vzorce – funkce a preference, díky nimž můžeme druhé snáze pochopit a odhadnout jejich budoucí chování.
 • MBTI též vychází z jungovské teorie a využívá 16 osobnostních typů jako GPOP. Bohužel ale není validován a standardizován na českou populaci. 
 • GPOP, jež odvozuje svůj název od svého autora J. P. Goldena, je již validován a standardizován na českou populaci. Na rozdíl od MBTI navíc obsahuje škálu ZVLÁDÁNÍ STRESU

SAMOTNÝ TEST

Pro jednotlivce
290
 • Online test
 • Výsledná zpráva

KOMPLET

Pro jednotlivce
1800
1 200
 • Online test
 • Výsledná zpráva
 • Individuální interpretace výsledků do 60 minut
AKCE

FIRMA

Pro firmy
Individuální nacenění
 • Online test
 • Výsledná zpráva
 • Individuální interpretace
 • Týmový report
 • Sebepoznávací týmový workshop

PRACOVNÍ KOMPETENCE

Nástroj pro měření kompetencí z dílny českých psychometriků z BEHAVERY

NÁSTROJ PRO MĚŘENÍ KOMPETENCÍ

Nejedná se o další nudný dotazník, assessment probíhá formou interaktivní online simulační hry

Zjistěte, jaké kompetence mají vaši lidé a jaké kompetence je třeba u nich posílit:

(pracovní kompetence) – primárně pro specialistní kancelářské pozice 

Jak umí jedinec řešit problémy, jakým způsobem jedná s lidmi, jak umí využívat kancelářských nástrojů? …

(leadership kompetence) – pro budoucí, současné i vrcholové lídry

Jak moc je třeba rozvíjet leadershipovské dovednosti u daného lídra? Jak komunikuje se svými podřízenými? Dává důraz na výkonnost nebo uchování dobrých vztahů? a mnohé další

 • vše online
 • zábavnou interaktivní formou
 • behaviorální, není tedy možná stylizace zaměstnance do určité role
 • pomůže s efektivitou ve firmě a ve výsledku ušetří vaše náklady (špatně nastavený nábor, neefektivní vzdělávání apod.)
 • přispěje k lepšímu porozumění sama sebe a buduje možnosti vlastního seberozvoje
 • když chcete efektivně vést výběrové řízení a nespoléhat se jen na intuici
 • pokud řešíte ve firmě vyšší míru fluktuace
 • chcete se podívat na Vaše HR více strategicky  – Máme opravdu ty správné lidi na správných místech? Máme dobře poskládané týmy? Reagujeme pružně na změny na trhu? Opravdu požadujeme po lidech ty kompetence, které nám pomohou zvýšit efektivitu ve firmě? Máme nastavený správně systém vzdělávání?
 • rádi byste zjistili, kdo z Vašich lidí má potenciál pro vedení týmu
 • talent management a rozvoj zaměstnanců 

 

Opravdu rozvíjíme u konkrétních jedinců ty správné kompetence?

Kontaktujte mě pro cenovou nabídku

Culture fit dotazník

Dáváte přednost individuální nebo týmové spolupráci? Cítíte se lépe jako v organizovaném nebo chaotickém prostředí? Je pro Vás důležité šplhat po kariérním žebříku nahoru, nebo raději dáváte přednost odbornosti.

Kontaktujte mě pro cenovou nabídku

HOGANOVA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA - HOGAN ASSESSMENT

Hogan je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Už více než 30 let pomáhá firmám dramaticky snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést, případně pro jednotlivce, kteří se zajímají o svůj seberozvoj.

V tomto směru velmi dobře pomůže tato prověřená metoda, která je jednou nejvalidnějších metod v oblasti profesní diagnostiky – Hoganova profesní diagnostika.

Kompletní Hogan Assessment se skládá ze tří testů, přičemž vyplnění každého z nich trvá cca 40 min. Testy je možno využívat i samostatně, avšak společně dávají velmi kvalitní pohled na charakteristiku, potenciální rizikové chování ale i motivační ukazatele.

 • Hoganův osobnostní dotazník (HPI – Hogan Personality Inventory) – předpovídá možný úspěch v profesním životě.
 • Hoganův rozvojový test (HDS – Hogan Development Survey) – odhaluje nežádoucí vzorce chování, které se mohou projevit ve stresových a náročných situacích. Výsledky z HDS slouží jako podklad pro koučování a individuální rozvoj.
 • Inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI – Motives, Values, Preferences Inventory) – odhaluje vnitřní hodnoty a preference.
 •  

Po vyplnění testů vám může interpretovat výsledky pouze certifikovaný odborník (kolegyně Alex Filipová, www.externipersonalista.eu). Interpretace probíhá online

 • individuálním i týmovém koučování
 • výběru zaměstnanců
 • assessment a development centrech
 • kariérovém plánování a talent managementu
 • programech outplacementu

INTERPRETACE

2 500 Ceny jsou uvedeny bez DPH
 • 1 hodina interpretace
 • Doplněk k "balíčku 3 testů"

BALÍČEK 3 TESTŮ

8 500 Ceny jsou uvedeny bez DPH
 • Balíček 3 testů
 • 1 hodina interpretace (volitelné): + 2 500 Kč