Moje HR story aneb od nezkušené holky plné ideálů k cestě na volnou nohu konzultanta

HODNOTY, kterými se řídím při své práci:

Je jedno, jestli jste jednotlivec nebo firma. Každý případ je jedinečný a každý z vás má svůj příběh, představy, potřeby a hodnoty. Proto nejde kopírovat řešení odjinud. Věřím v autenticitu, proto výsledek je dílem spolupráce. Nedělám práci za Vás, ale s Vámi.

Nebudu Vám mazat med kolem úst. Racionálně zhodnotím Vaše možnosti na trhu práce. Zkrátka z absolventa neudělám ředitele banky, ale dokážu podtrhnout jeho silné stránky a naučím ho, jak dát o nich vědět, tak aby si jich personalista všiml. Stejně tak přistupuji i k firemním klientům. Humor je klíčem k dobré náladě a fajn spolupráci. Nebojím si udělat legraci z chyb i sama ze sebe.

Vše, co dělám, mi musí dávat smysl a mít nějaký přínos. Vždy mi udělá obrovskou radost pozitivní zpětná vazba od mých klientů a když vidím, že moje práce jim přinesla kýžený výsledek. I když vím, že pořádek a struktura jsou v práci důležité, tak nejsem byrokrat, raději jdu rovnou k věci bez zbytečných formulek.

Profesní zkušEnosti

CERTIFIKÁTY