Jaké dokumenty dostanete při odchodu ze zaměstnání

Rady z dílny Alex Filipové, externipersonalista.eu (https://www.externipersonalista.eu/l/jake-doklady-dostanete-pri-odchodu-ze-zamestnani/).

Někdy se tomu říká výstupní dokumenty. Odcházející zaměstnanec by je měl dostat poslední den pracovního poměru. Nikoliv den následující, nebo po uzavření mezd v dalším měsíci.
Zaměstnanci by měli být na svůj odchod připravení a respektovat náročnost ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, tedy nejlépe být poslední den k dispozici na pracovišti. 

Dokumenty: 

  • Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)
  • Evidenční list o důchodovém pojištění za daný rok (ELDP)
  • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – POZP (toto slouží jako podklad pro roční zúčtování daní)
  • Výplatní páska za poslední měsíc
  • Někdy i – výstupní formulář (potvrzující vrácení vybavení a pracovních pomůcek), výstupní rozhovor (slouží ke zmapování zásadních důvodů k odchodu zaměstnance), agendový předávací formulář (pro předání informací o spravovaných agendách)

Sdílejte příspěvek