SERIÁL: POHOVOROVÉ CHUŤOVKY I.

Také někdy čtete na internetu, na co se vás personalista může na pohovoru zeptat a kroutí nad tím hlavou?
Nevíte, jak nejlépe odpovědět?
Bojíte se říci „nevím“?

V tomto seriálu budu postupně odpovídat na obvyklé, ale i záludné otázky personalistů, které vám mohou být u pohovoru položeny. Tyto odpovědi slouží pouze pro vaší inspiraci. Je třeba si uvědomit, že neexistuje univerzální jedna správná odpověď, ale pojďme se podívat na možné způsoby, jak o odpovědi přemýšlet a na co se připravit. Tak pojďme na to!

Proč bychom si měli vybrat právě vás?

Tak toto je opravdu výborná otázka, že? Personalista v podstatě zjišťuje, koho „kupuje“. Je to prostor pro vaši prezentaci 😊.

1) Pochlubte se úspěchy z minulých pozic či studijních let.

2) Zmiňte své přednosti a ideálně je doplňte příkladem. Tyto přednosti by měly korespondovat s nabízenou pozicí. Určitě je dobře, že umíte například uplést hezkou šálu, ale pokud se hlásíte na pozici finančního auditora, tak vám to naprosto nepomůže. Tuto dovednost budete moci zmínit v jiné části pohovoru.

3) ABSOLVENT/KA: Já sice přesně nevím, které parametry jsou pro vás klíčové, ale já bych sám/a sebe vybral/a z těchto důvodů:

  • Jsem mladý/á a nový/á na trhu práce, tudíž si s sebou nenesu žádné „špatné“ návyky z jiné práce.
  • Jsem velmi motivovaný/á, plný/á ideálů, budu se velmi rychle učit…
  • Ve škole jsem by/la úspěšný/á v…
  • Mezi moje přednosti patří…
  • Rád/a bych dal/a šanci někomu mladému, šikovnému a ambicióznímu v rámci společnosti, abych mohl/a pozorovat, jak se pod mým vedením rozvíjí

Co byste udělal/a jako první, pokud bychom vás přijali?

Personalista touto otázkou zkoumá, jak uchazeč dokáže pružně reagovat a jak o oboru přemýšlí. Určitě není žádoucí odpověď:

„Nevím.“, „Nepřemýšlel/a jsem ještě o tom.“, „Nevím, jak to u vás chodí.“, „To mi řeknete asi spíš vy.“ Tyto odpovědi ukazují na to, že kandidát není příliš motivovaný, nechce být aktivně zapojen do svého onboardingu.

Možné odpovědi:

1) Můžete začít kapkou humoru, pokud se na to cítíte. Např.: „Nejprve by mě zajímalo, kde máte kávovar, bez kávy jsem úplně nemožný/á.“ – je ale důležité to sdělovat s úsměvem a hned se přesunout v odpovědi k bodu 2. Personalista něco takového nebude čekat a vám to přidá na dojmu, že dokážete pohotově reagovat, být kreativní a že s vámi nebude nuda.

2) Když odhlédneme od nezbytných formalit jako je podepsání smlouvy a převzetí pracovních prostředků, jak pohotově odpověděl jeden můj FB sledující), doporučila bych odpovědi tohoto typu: „První den bych se určitě rád/a sešle/a s nadřízeným, abychom se sladili ve vzájemných očekáváních a stanovili si časový rámec mého zaučení. Rád/a bych byl/a seznámen/a se svým plánem zaučení a s kým s během následujícího měsíce potkám.“

Jak byste se charakterizoval/a ve 3 větách?

Další otázka na pohotovost kandidáta a umění „se prodat“. Zde opravdu není prostor na ukazování slabých stránek. Naučte se rozpoznat vaše silné stránky a hlavně se nebojte o nich mluvit.  Toto zadání dokáže vzít kandidátovi vítr z plachet, ale pokud budete připravení je to jedinečná příležitost, jak se prodat a personalista vás k tomu přímo vybízí, chce vás poznat 😊. Určitě nespoléhejte pouze na strohý výčet vašich vlastností jako. Jsem spolehlivý, dochvilný a pečlivý. To jsou sice 3 věty, ale zkuste tuto informaci trochu rozvést, uvést na příkladech, pohrát si s jazykem. Například: „Velmi si zakládám na vzájemné důvěře a nemám rád plané sliby.“

Co považujete za svůj největší profesní úspěch?

Na tuto otázku je opravdu být třeba připraven. Velmi pravděpodobně se na tuto otázku personalista nebo potenciální nadřízený zeptá. Opět je to prostor, jak se můžete prodat – prodávají vás i drobnosti, ne každý uzavřel obchod tisíciletí 😊. Můžete zmínit třeba i vaše vztahy s kolegy a pracovišti, navazování vztahů s klienty či obchodními partnery, nalezení nějaké nesrovnalosti, nápad na zlepšení nějakého procesu, úspěšně uspořádaná akce, rychle nalezené řešení a mnoho dokázali bychom najít mnoho dalších příkladů. Určitě bude fajn, když tento úspěch bude alespoň trochu souviset s novou pozicí, na níž se hlásíte.

Pokud se personalista vysloveně ptá na profesní úspěch, zajímá ho opravdu PROFESNÍ, ne životní úspěch. Odpověď, že za svůj úspěch považujete svoji rodinu, je za jisté pochopitelná, ale personalistu pravděpodobně neuspokojí. Jiné by to ale bylo, kdybyste byl/a tázán/a, co považujete za svůj největší životní úspěch – zde je prostor i pro uvedení úspěchů ze soukromého života. Personalista tím zkoumá Vás pomyslný žebříček hodnot, tak volte uvážlivě. Osobně bych se ale nebála uvést na první místo rodinu 😊

Jak se dále vzděláváte ve svém oboru?

Tato otázka se určitě nehodí na všechny pracovní pozice a není také jisté, že se vás na ní personalista, nebo manažer zeptá. Já ale doporučuji mít na ní připravenou odpověď, nebo lépe – opravdu se ve svém obru vzdělávat. Působí opravdu nanejvýše zvláštně, když vám uchazeč na pohovoru sebevědomě tvrdí, že je pro něj důležitý profesní rozvoj a růst, ale zároveň na otázku o jeho zájmu o obor nedokáže odpovědět. Pokud se chcete rozvíjet v dané oblasti, sledujte aktuální trendy, čtěte odborné časopisy, fóra, připojte se do profesních skupin na Facebooku či LinkedIn, propojujte se s kolegy z oboru, sdílejte zkušenosti, nebojte se navštívit semináře či workshopy, zkuste prezenční či online kurzy, zhlédněte relevantní videa (třeba na Youtube). A pak se o tom nebojte mluvit, i když vyloženě tuto otázku nedostanete, určitě k tomu prostor bude 😊

 

 

Sdílejte příspěvek