POHOVOROVÉ BIZÁRY: FAKT SE NA TO ZEPTALI I.

Kdo z nás nikdy nebrouzdal na internetu, aby se zjistil, na jaké otázky se jej mohou ptát. Určitě jste našli spousty otázek a některé evergreeny jako například jaké jsou vaše silné a slabé stránky, které už nyní ti osvícenější personalisté nepoužívají. V tomto článku bych se s vámi chtěla podělit o opravdové kuriozity – otázky, na které se prostě dopředu nepřipravíte a mohou vás dost zaskočit, pobavit a vlastně i naštvat, protože co má co otázka ohledně golfových míčků v autobusu dělat s pozicí produktového manažera pro Google?

Tak tady jsou:

Kolik golfových míčků se vejde do školního autobusu?

👉 Otázka z Google dílny, která je známá svým netradičním přístupem k pohovorům. Nezáleží ani tak na konkrétní správné odpovědi, ale způsob myšlení uchazeče, jak se k odpovědi snaží dopátrat. Jde mu tedy o originální přístup uchazeče k řešení problému.

⭐ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ ⭐ KREATIVITA

Kolik ladičů pian je na celém světe?

👉 A nemusí jít jen o ladiče pian, ale třeba o počet benzinových pump v USA. Typ otázky je známý jako tzv. Fermiho problém. Enrico Fermi, fyzik na Chicagské univerzitě, se takto dotazoval svých studentů, aniž by měli cokoliv zjišťovat. Jak asi tušíte, opět nejde o přesné číslo, ale aby dokázali využít svého všeobecného přehledu a analytického myšlení. Kolik lidí je cca v populaci, jak často je třeba ladit piana, kolik pian může být v Chicagu apod… Tímto typem otázky se právě inspiroval Microsoft a v obdobě benzinových pump v USA ji použil ve svých výběrových řízeních.

⭐ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ ⭐ LOGIKA ⭐ VŠEOBECNÝ PŘEHLED

Kdo by podle vás vyhrál v souboji mezi Spider-Manem a Batmanem?

👉 Ze Stanfordské univerzity. Zde jde o uchazečův důvtip a jak k otázce opět přistoupí. Nabízí se možnost odpovědi, že záleží na podmínkách a prostředí souboje. Ve tmě má lepší podmínky Batman, Spider-man bude zase lepší ve výškách.

⭐ KRITICKÉ MYŠLENÍ ⭐ KREATIVITA⭐ ARGUMENTACE

Proč mají kryty na kanalizaci kulatý tvar?

👉 Kryty na kanalizaci jsou kulaté, protože nelze nepropadnou skrz otvory, eliminuje se tak riziko pádu do kanalizace. Kulatý tvar usnadňuje manipulaci a přenos, protože mohou být otočeny nebo válcovány. Navíc, je méně náchylný k poškození a rovnoměrně rozkládá tlak.

⭐ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ ⭐ LOGIKA SCHOPNOST ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?

👉 Odpověď je 22x (11x během 12 hodin)

⭐ MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI ⭐ LOGIKA

Jak byste popsali žlutou barvu někomu, kdo je slepý?

👉 Cílem je přiblížit pocit nebo zážitek spojený se žlutou barvou prostřednictvím smyslů, které nejsou zrakové. Při odpovědi na tuto otázku byste měli zvážit použití popisů založených na teple, vůních, zvucích nebo dokonce emocích, které mohou vyvolat podobný účinek jako vidění žluté barvy.

Například: „Žlutou barvu bych popsal jako pocit tepla slunce na tváři v jasný letní den. Mohl bych ji také přirovnat k pocitu radosti, optimismu a energie, který cítíme, když slyšíme veselou hudbu nebo smích dobrého přítele.“

⭐ EMPATIE ⭐KREATIVITA ⭐METAFORICKÝ JAZYK

Máte osm míčů stejné velikosti. Sedm z nich má stejnou váhu a jeden váži trochu víc. Jak zjistíte, který z nich má jinou hmotnost, když máte rovnoramennou váhu a jen dva pokusy?

👉 Řešení: Rozdělím osm míčů na tři skupiny – dvě skupiny po třech míčích a jednu skupinu se zbývajícími dvěma míči. V prvním pokusu položím na každou stranu váhy po jedné skupině tří míčů.

Pokud se váha nakloní na jednu stranu, vím, že těžší míč je v té skupině, která je na této straně. Pokud zůstane vyrovnaná, těžší míč musí být v té skupině, kterou jsem nepoužil (ve skupině dvou míčů).

Ve druhém pokusu se zaměřím na skupinu, o které vím, že obsahuje těžší míč. Pokud jsem z prvního pokusu zjistil, že těžší míč je v jedné ze skupin tří míčů, vezmu si dva míče z této skupiny a dám je na váhu – jeden na každou stranu. Pokud se váha nakloní, vím, který míč je těžší. Pokud zůstane vyrovnaná, těžší míč je ten, který jsem z této skupiny nezahrnul do druhého pokusu.

Pokud jsem z prvního pokusu zjistil, že těžší míč je ve skupině dvou míčů, jednoduše vezmu jeden z těchto dvou míčů a položím ho na váhu proti jakémukoli jinému míči, který mám jistý, že má standardní váhu. Tím jednoduše určím, který z těchto dvou míčů je těžší ve druhém pokusu.

⭐ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ ⭐ STRATEGICKÉ MYŠLENÍ ⭐ SCHOPNOST ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ⭐ KREATIVITA

Vysvětlete „databázi“ třemi větami vašemu osmiletému synovci.

Databáze je jako velký, kouzelný box na hračky, kde každá hračka má své speciální místo podle toho, jakou má barvu, tvar nebo velikost. Když chceš najít svou oblíbené autíčko, databáze ti rychle řekne, kde je, abys nemusel prohledávat celý box. Je to jako hledání pokladu, ale s mapou, která ti vždy ukáže, kde přesně máš kopat.

⭐ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ⭐KREATIVITA ⭐ ZJENDODUŠENÍ ⭐ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ

Pokud byste dostali za úkol vyložit kamion plný želé, jak byste to udělali?

U opravdu takto zvláštních otázek je na místě se možná tazatele doptat na další specifikaci úkolu. Např. jestli můžete použít nějaké speciální nástroje, zda jste sám , nebo můžete mít tým lidí apod. Předpokládejme, že za ideálního stavu by mohlo být řešení následovné:

  1. Příprava a plánování: Nejprve bych provedl hodnocení objemu želé a dostupného prostoru pro jeho vyložení. Zvážil bych, jestli potřebujeme speciální nádoby nebo podložky, aby se želé nepoškodilo.
  2. Využití pomůcek: Použil bych nástroje nebo pomůcky, jako jsou velké plastové lopaty nebo měkké nástroje, které by mohly pomoci vyložit želé bez poškození. Zvážil bych také použití přepravních pásek nebo jiných automatizovaných systémů pro snadnější manipulaci.
  3. Týmová práce a delegování úkolů: Rozdělil bych úkoly mezi tým tak, aby každý měl konkrétní úlohu – někdo by mohl koordinovat vykládání, zatímco jiní by mohli připravovat místo pro uskladnění nebo samotné želé přemisťovat.
  4. Bezpečnost: Zajistil bych, že všechny použité metody a nástroje jsou bezpečné jak pro lidi, tak pro želé, aby nedošlo k žádným úrazům nebo zbytečnému plýtvání.
  5. Inovativní přístupy: Zvážil bych možnost použití chladících nebo stabilizačních technologií, pokud by to bylo nezbytné pro udržení kvality želé během vykládání.

⭐ ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI ⭐ INOVATIVNÍ PŘÍSTUP ⭐SCHOPNOST ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ⭐ADAPTABILITA

Jaká je vaše oblíbená princezna z pohádek Walta Disneyho?

Není až tak důležitá postava jako taková, jako spíše vaše zdůvodnění, proč jste si ji vybral/a a co pro vás přestavuje. Dáte tak možnost nakouknout do sféry vašich osobních hodnot. Zaměstnavatele tak zajímá, jak moc souzníte s jeho firemní kulturou a zda byste byl/a tzv. FIT i po lidské stránce do dané společnosti nebo týmu.

⭐ OSOBNÍ HODNOTY ⭐ FIREMNÍ KULTURA

Sdílejte příspěvek