Jak čtou personalisté CV? – Vyzpovídala jsem 5 z nich!

Konečně máte hotový svůj životopis a jste připraveni ho poslat do vybraných firem Ale zajímalo vás někdy, co se stane po tom, co ho personalista otevře? Které části vašeho CV přitahují nejvíce pozornosti a kolik času mu personalista věnuje? Vyzpovídala jsem pro vás 5 personalistů a zjistila, že názory se v nějakých oblastech různí, v jiných panuje jasná shoda. Pojďme se podívat na jednotlivá témata, která jsem s nimi diskutovala, a rozklíčovat, na co se ve vašem CV zaměřují.

Nejdříve bych vám ráda představila všechny personalisty, s nimiž jsem téma životopisu probírala:

  • Terka, HR manažerka (Autoneum Pilsen) a lektorka kurzu Personalistiky (Orange Academy)
  • Alex, Externí HR konzultantka (www.externipersonalista.eu)
  • Lukáš, IT recruiter (DHL Information Services)
  • Aneta, Poradce (www.upravacv.cz), Talent Consultant (McDonald’s)
  • Míša, RPO recruiter (Goodcall)

Co si v CV přečteš jako první?

Když Terka otevře váš životopis, hledá vaši nejnovější pracovní zkušenost a jak dlouho jste v ní vydrželi. Zatímco Aneta hnedka skenuje klíčová slova, která by mohla napovědět o vašem odborném zaměření. Míša se pak soustředí na úvodní text ve vašem CV, aby zjistila, co vás dělá ideálním kandidátem pro danou roli.

Co Tě v CV nejvíce zaujme? Co přitáhne zrak?

Terku zaujme kreativita, ať už je to netradiční grafika nebo profesionální fotografie. Lukáš preferuje strukturovanost a jak vaše CV odráží relevanci pro pozici, na kterou se hlásíte. Aneta je zvědavá na výsledky vaší práce a projekty, a Míša ocení přehlednost a jednoduchost, která pomáhá informace rychle najít.

Jak dlouho Ti trvá první selekce?

Většina personalistů se shodla na tom, že první „proskenování CV“ trvá od několika sekund po pár minut a posléze se k jednotlivým životopisům vrací a studují je detailněji. Aneta podotýká, že v tomto nemůže existovat univerzální přístup a že například pro ni je velkým pomocníkem i dotazník, který primárně uchazeči vyplňují a poté se dostává k samotnému CV.

Co považuješ za největší hříchy v CV

Přílišná stručnost nebo naopak přehnaná podrobnost, neaktualizované informace, gramatické chyby, nebo dokonce nepravdivé údaje – to jsou podle všech personalistů nejčastější chyby, které mohou vaše šance na pozvání k pohovoru výrazně snížit.

„Dalším hříchem například je, že neuvažujeme nad tím, že čtenář (personalista) tam s námi nebyl, a tak nezná kontext. Předpokládáme, že „to je přece jasný“, co znamená „spolupráce na tvorbě obchodní strategie“. Jenže je rozdíl v tom, jestli pracujeme s prodejem ve statisících, milionech, miliardách, na lodích, na paletách, na e-shopu…,“ doplňuje Aneta

Měly by být v CV uvedené zájmy?

Všichni personalisté se shodli na tom, že by uvedení zájmů v CV zařadili do kategorie „NICE TO HAVE“, kdy dokreslují osobnost uchazeče, ale za nezbytnou jí nepovažují. Aneta dodává, že zájmy mohou být klíčové, pokud hledáte práci svoji první práci nebo měníte obor a pomáhá jí to porozumět třeba více vaší motivaci, zároveň se zamýšlí i nad tím, že se lidé věnují něčemu zájmově a pak si to přenesou i do pracovního života a začnou se tomu věnovat profesionálně.

Jak moc řešíš správnou strukturu CV?

Správná struktura vašeho CV může být rozhodující. Terka a Alex považují strukturu za klíčovou, zatímco Lukáš vidí v dobré struktuře ukazatel vaší schopnosti prezentace. Dobře strukturované CV usnadňuje náboráři práci a zároveň si tím zvyšujete možnost, že vaše CV bude na první dobrou správně pochopeno.

Jaké osobní informace do CV patří a jaké ne? Osobní informace v CV

Datum narození, přesná adresa, stupeň invalidity – to vše jsou informace, jejichž uvádění v CV se personalisté shodují, že nejsou nutné, ale mohou pomoci poskytnout kontext.

„Je důležité sdílet informace, které jsou pro danou pozici relevantní,“ říká Aneta.

V oblasti mateřské nebo rodičovské dovolená nepanuje 100% shoda. Většina personalistů se shodla na tom, že to uvedení délky rodičovské berou jako plus. Terka například zmiňuje, že to vnímá spíše v kontextu časové flexibility a tu probírá až u osobního pohovoru. Alex i Aneta se přiklání více k uvedení této pracovní pauzy do CV, pokud trvala déle jak 1 rok.

Co by podle Tebe nemělo v žádném CV chybět?

Jméno, příjmení, kontaktní informace, profesní zkušenosti a vzdělání – to jsou podle Terky a Alex základní kameny úspěšného CV.

„Vaše CV by mělo dávat jasně najevo, proč jste ideální kandidát,“ zmiňuje Míša.

Souhlasíš s používáním CV šablon?

I když šablony mohou usnadnit práci s CV, Terka a Alex upozorňují, že je důležité, aby kandidáti nezapomínali na vlastní kreativitu a přizpůsobení CV konkrétní pozici. Lukáš a Aneta považují šablony za užitečný nástroj, zejména pro ty, kdo nejsou jisti, jak začít.

„Je potřeba nad šablonami a tím, co do nich píšeme, přemýšlet a nevyplňovat je slepě podle návodu,“ radí Aneta.

Měla by být v CV i fotografie kandidáta?

Zde panuje jednoznačná shoda na tom, že pokud se fotografii rozhodnete do CV přidat, měla by být vhodná pro profesi, na níž se hlásíte. Mrkněte na článek od Anety https://upravacv.cz/foto-v-zivotopise/ , která se ptala dalších personalistů na jejich názor ohledně fotky v CV nebo níže na můj týkající se fotek v životopise.

Měly by se v CV uvádět Softskills?

Ačkoliv se názory personalistů na uvádění soft skills v CV liší, všichni se shodují na tom, že pokud jsou uvedeny, měly by být relevantní a podložené konkrétními příklady.

„Jsem empatická a cílevědomá.“ – „Ok, ale co to znamená v praxi? Na druhou stranu vidíme, že se často podobné požadavky objevují v inzerátech,“ přemýšlí Aneta.

Jak by měl kandidát nejlépe popsat své dovednosti?

Být konkrétní, stručný a uvést na příkladech přímo z vaší praxe, realizovaných projektech či výsledcích.

Čteš motivační dopisy? A co Tě v nich hlavně zajímá?

Motivační dopisy mohou být cenným doplněním vašeho životopisu, pokud přinášejí nové informace nebo objasňují důležité aspekty vaší kariéry. Pro Terku jsou užitečné, zvláště pokud potřebujete vysvětlit kariérní změnu. Alex považuje motivační dopisy za důležité pro hlubší porozumění kandidátovi. Míša i Alex chtějí více porozumět kandidátovi a hledají například informaci, proč chcete změnit zaměstnavatele, zajímavé projekty a dosažené úspěchy, jaké máte reference. Lukáš a Aneta si všímají personalizace a konkrétních příkladů.

„Je důležité, aby motivační dopis nepůsobil obecně, ale byl přizpůsoben konkrétní pozici a společnosti,“ zdůrazňuje Lukáš.

Stáhněte si průvodce „Jak na motivační dopis“.

Mají nějaký význam průvodní dopisy?

Terka a Lukáš sice nepovažují průvodní dopis za nezbytný, ale ocení jeho přítomnost, pokud přináší přidanou hodnotu. Osobně se velmi ztotožňuji s odpovědí Anety:

„Jasně, že je důležitý. Kdybyste přinesli CV personalistovi přímo do firmy, tak mu ho taky nedáte do ruky jen tak beze slov. Minimálně pozdravíte. Takže prosím – minimálně pozdravte.“

Vyhledáváš kandidáty na sociálních sítích?

Většina personalistů využívá LinkedIn. Míša vítá, pokud je i odkaz na LinkedIn přímo vložen do životopisu. Dále recruiteři jako je například Lukáš využívají LinkedIn pro vyhledávání tzv. pasivních kandidáti. Alex využívá i jiné sociální sítě, pokud jsou v kontextu s nabízenou pozicích:

„Například u pozice tiskové mluvčí je pro mě minimálně důležité, jak se takový člověk prezentuje na akcích a v jaké kvalitě jsou jeho tiskové zprávy. A to vše samozřejmě na sociálních sítí lze najít.“

Máš nějaká doporučení pro kandidáty, kteří se chystají tvořit své CV?

Ať už využijete šablonu či nikoliv, všichni personalisté doporučují, abyste požádali třeba někoho z vašeho okolí, kdo by si ho přečetl a dal vám zpětnou vazbu, zda je váš životopis dobře srozumitelný a pro čtenáře pochopitelný. Míša doporučuje se obrátit třeba i na odborníka z řad kariérových poradců, který dokáže pomoci s vaší sebeprezentací.

Tak co, jste z toho moudří?

I když každý personalista má svůj speciální přístup k tomu, co je pro něj důležité, tak zde panuje všeobecná shoda na tom, že na tvorbě vašeho CV byste si měli dát opravdu záležet a nad jeho tvorbou strategicky přemýšlet. Nejde o pouhé sepsání vašich zkušeností a dovedností, ale o vytvoření vaší jedinečné profesní vizitky, která vám dokáže otevřít dveře do konkrétní společnosti.

Moc děkuji Terce, Alex, Anetě, Lukášovi a Míše za jejich čas, otevřenost a ochotu se podělit o svůj přístup a zkušenosti.

Sdílejte příspěvek