CO DO CV NEPATŘÍ A PROČ

Neprozrazujte na sebe, co není třeba. Příliš mnoho informací vám může i uškodit. Raději využijte drahocenné místo na papíře pro informace, které vás dokáží dostat na pohovor.

Často se mi k rukám dostávají životopisy, které obsahují až příliš mnoho osobních informací nebo informací, které v počáteční fázi výběrového řízení nejsou vůbec důležité. Níže v článku vám vysvětlím, proč některé údaje považuji za zbytečné nebo dokonce jejich uvedení za naprosto nestrategické a s nimiž se běžně v životopisech kandidátů setkávám.

A vezmeme to hezky postupně…

NADPIS DOKUMENTU (ŽIVOTOPIS / CV / CURRICULUM VITAE)

❌ Nepište nadpis dokumentu „Životopis“ a podobné. Jednoduše proto, že je to zbytečné a o co se jedná vyplývá jednoduše z povahy dokumentu a vy se tím navíc obíráte o cenný prostor na stránce, který lze využít určitě lépe. Raději dokument nadepište svým jménem a pořádně jej zvýrazněte.

VĚK / DATUM NAROZENÍ

Je to na vás, zda chcete uvést, ale já to rozhodně nedoporučuji. Bohužel ke každému věku se vážou nějaké předsudky 😒. Chytrý personalista si stejně váš přibližný věk dokáže odvodit z dat o vašem vzdělání. Nicméně, proč mu to servírovat na zlatém podnose hned v úvodu stránky a ovlivnit ho ještě dříve, než se dostane k těm nejdůležitějším informacím – vašim zkušenostem?

Navíc přesné datum vašeho narození je váš osobní údaj, který opravdu v této fázi výběrového řízení není vůbec třeba uvádět.

ADRESA BYDLIŠTĚ

Je vhodné uvést MĚSTO / OKRES, v němž chcete pracovat (nikoliv, kde bydlíte).

💭 Žijete například v Jihlavě, ale rádi byste pracovali v Brně a chcete se tam přestěhovat. Pokud uvedete Jihlavu jako město, kde žijete, personalistu to může zmást, že reagujete špatně a třeba vás i zbytečně z výběrka vyřadit (ano, není to správné, personalista by si to měl u vás ověřit, ale znáte to…🙄)

Přesnou adresu není vhodné uvádět, protože je to opět váš osobní údaj a dokud si se zaměstnavatelem „neplácnete“, tak není třeba aby jej znal. Nikdy nevíte, kam se vaše CV může zatoulat a co vše v něm o sobě uvádíte (navzdory GDPR).

Stáhněte si kompletního průvodce „Jak na životopis“

RODINNÝ STAV, POČET DĚTÍ

Opět naprosto zbytečná informace o vašem soukromí. 💭 To, zda jste svobodní, sezdaní či rozvedení nebo zda máte děti by nemělo mít naprosto žádný vliv na to, zda vás pozvou k osobnímu pohovoru a následně zaměstnají.

Zaměstnavatel by se na toto hlavně ani ❌ nesmí při pohovoru ptát, jedná se o tzv. zakázané diskriminační otázky. Ačkoliv je to pro potenciálního zaměstnavatele velmi zajímavá informace.

💭 Pokud se přece jen rozhodnete informaci o tom, zda a kolik máte dětí prozradit, doporučuji až při osobním setkání. Chápu, že někdy je to velmi důležité a řešíte skloubení rodinného a pracovního života a bez této informace tuto otázku řešit nelze. Bohudík dnes je již mnoho osvícených společností, které nabízejí flexibilitu, částečné úvazky a mají pochopení i pro rodinný život. Bohužel ale stále existuje i dost takových, které trpí předsudky ohledně kapacity zaměstnanců s dětmi.

VYZNÁNÍ, ZDRAVOTNÍ STAV, ETNICKÝ PŮVOD, GENETICKÉ A BIOMETRICKÉ ÚDAJE, SEXUÁLNÍ ORIENTACE, POLITICKÉ POSTOJE / STRANICKÁ PŘÍSLUŠNOST, ČLENSTVÍ V ODBORECH

S těmito informacemi se též někdy v CV setkávám, je ale pravda, že jen velmi zřídka. Nejčastěji uchazeči uvedou informaci o svém zdravotním stavu či vyznání.

Jedná se ale dle GDPR o citlivé osobní údaje a zaměstnavatel se na ně opět ❌ nesmí ptát. Do průběhu a rozhodnutí o výsledku výběrového řízení by na tyto informace neměl brán být vůbec zřetel.

💭 Trochu jiná je situace týkající se zdravotního stavu. Pokud vám zaměstnavatele nabídne pracovní pozici, vyšle vás na tzv. vstupní zdravotní prohlídku – tam již budete muset jít s kůží na trh :). Lékař vás dle vašeho pracovního zařazení uzná buď práce způsobilým, nebo nezpůsobilým. Pokud ovšem máte nějaké zjevné či skryté tělesné postižení ♿, doporučuji to s potenciálním zaměstnavatelem probrat již při osobním setkání, abyste předešli možným komplikacím.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Jsou z celého CV naprosto nejpodstatnější 💯 a rozhodně je uveďte, nicméně nepište romány a nevysvětlujte očividné, např. že jako obchodní zástupce jste komunikoval/a s klienty a nabízela zboží společnosti XY… to je všeobecně jasné z názvu pracovní pozice.

Spíše napište specifika dané pozice a pochlubte se výzvami, které jste zvládli, co vás daná role naučila a jaké jste měli na ní úspěchy.

VZDĚLÁNÍ

Do životopisu informace o vašem vzdělání samozřejmě patří, ale držte se zásady – uvádět pouze 🎓nejvyšší dosažené vzdělání. Někdy se stává, že i člověk, který má doktorát napíše, jakou navštěvoval/a základní školu. To je pro nás personalisty naprosto zbytečná (a až úsměvná) informace. Pokud je vaším nejvyšším ukončeným vzděláním základní škola, poté je relevantní ji uvést, případně pokud ještě studujete na SŠ, tak uvést základní školu a i SŠ, kterou máte rozstudovanou.

💭 Co když se ale hlásíte na pracovní pozici, která souvisí s vaším středoškolským oborem studia, ale máte vystudovanou vysokou školu úplně jiného zaměření? Zde je opravdu vhodné uvést, jakou střední školu (protože je to relevantní informace k pracovní pozici), ale i vysokou školu jako nejvyšší dosažené vzdělání.

KURZY A CERTIFIKÁTY

Uvádějte pouze ty, které mají souvislost s pracovní pozicí, na níž se hlásíte. Zkrátka kurz vaření vám k pozici účetní nepomůže… a naopak rekvalifikační kurz Administrativní pracovník vám nepomůže, pokud se hlásíte třeba na pozici číšníka.

OSOBNÍ CHARAKTERISTIKY

Pečlivost, schopnost pracovat v týmu, ale i samostatně, organizační dovednosti, time-management, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, leadership atp… zkrátka papír snese všechno, že?

Bez mučení se přiznám, že výčet takovýchto dovedností v životopise rovnou přeskakuji, pokud se někdo celý svůj profesní život pohybuje v oblasti obchodu, tak mi z jeho zkušeností logicky vyplývá, že bude mít min. slušné komunikační a obchodní dovednosti…

💭 Více fandím tomu, když daná dovednost / osobní charakteristika přirozeně vyplývá z pracovních zkušeností, případně uvedená i s relevantním příkladem, proč tomu tak je. Strohý výčet osobních charakteristik a dovedností (zejména softskills), s případně napsanou úrovní je pro mě pouze informace, které mohu, ale nemusím věřit. Proto jí vůbec nevěnuji pozornost, ale soustředím se na to, co je patrné z pracovních zkušeností a následně na osobním pohovoru se o těchto dovednostech bavíme.

DALŠÍ DOVEDNOSTI

Sem samozřejmě patří znalost cizích jazyků, software, obsluha strojů a hardware, řidičské oprávnění atp.

Vždy doporučuji uvést i úroveň dané dovednosti nebo lépe, co přesně umíte…

💭 Často se například setkávám s dovedností: např. MS Excel – uživatelsky

Upřímně, nevím, co to znamená, navíc uživatelsky pro člověka z finančního sektoru je to úplně něco jiného, než např. pro člověka z marketingu či administrativních pozic. Zde se opravdu vyplatí napsat, jaká kouzla v daném SW či aplikaci svedete 🙂

REFERENCE

❌ Nepište konkrétní jména a kontakty na referující osoby. Za prvé se to může v průběhu let změnit, za druhé opět nevíte, kde dané CV skončí i s kontaktem na referující osobu.

Raději uveďte „na vyžádání“, alespoň si zvýšíte šanci, že budete vědět, že si na vás potenciální zaměstnavatel chce vzít reference a od koho.

💭 A co záliby? Uvádí se do životopisu?

Pokud vám v CV zbylo místo, tak určitě můžete vaše záliby uvést. Prozradí to o vás trochu více a vaše CV „polidští“. Nicméně osobně sekci ohledně zálib nepovažuji za klíčovou. Více se o tomto tématu rozepisuji v krátkém článku „Proč se do životopisu píší záliby?“

💭 Mám si dávat do CV fotku?

Zde záleží zcela na vás. Jako vše má to své výhody i nevýhody. Za výhodu bych považovala lepší zapamatovatelnost pro personalistu, jako nevýhodu poté možné předsudky, které může vaše fotka vyvolat. Každopádně vždy by vaše fotka měla být:

  • profesionální (nemyslím tím nutně od profesionálního fotografa, ale laděnou do typu foremní kultury společnosti, do níž se hlásíte)
  • nedoporučuji SELFÍČKA, ani žádné akční fotky z dovolené, z auta, procházky apod.
  • vhodný je klasický portrét

Pokud si stále nejste jisti, zda je vaše CV správně napsané, ráda na něj mrknu. Stačí mi napsat zde.

Sdílejte příspěvek